Obsługa BHP


Jedną z cennych i ważnych rzeczy w każdej firmie jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Obecne przepisy nakładają na pracodawców obowiązek oceny ryzyka zawodowego i dbanie o bezpieczeństwo pracowników. Mowa tutaj o dopuszczalnej powierzchni i wysokości pomieszczeń, odpowiednim oświetleniu czy też normach hałasu. Każdy pracownik musi przejść szkolenie bhp, a dzielimy je na 3 kategorie: wstępne ogólne, wstępne stanowiskowe i okresowe.
Szkolenie wstępne ogólne zorganizowane jest przez pracodawcę przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Poznaje on na nim swoje prawa i obowiązki, związane z bezpieczeństwem, panujące w danej firmie. Zapoznaje się z przepisami przeciwpożarowymi i zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne stanowiskowe polega na uświadomieniu pracownikowi o wystąpieniu zagrożeń i ryzyka zawodowego na danym stanowisku. Przeprowadza się je również przed przystąpieniem do pracy pracownika na określonym stanowisku. Trwają one zazwyczaj od dwóch do ośmiu godzin.
Szkolenie okresowe polega na utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy pracownika zdobytej podczas szkolenia wstępnego. Pierwsze okresowe szkolenie wykonywane jest w ciągu maksymalnie roku od podjęcia pracy, natomiast już każde kolejne przeprowadzane jest zgodnie z określonymi stanowiskami. Kadra kierownicza odbywa szkolenie okresowe co pięć lat, pracownicy administracyjno-biurowi co sześć lat, pracownicy na stanowiskach robotniczych co trzy lata. Trwają one od ośmiu do nawet trzydziestu dwóch godzin.
Obsługa bhp w firmie jest prowadzona przez odpowiedniego pracownika od spraw bhp lub przez firmę zewnętrzną. W Polsce istnieje mnóstwo firm oferujących szeroki wachlarz szkoleń z zakresu bhp. Profesjonalna obsługa bhp i doradztwo w dziedzinie prawa pracy to ich priorytet. Są to specjaliści od zapewniania bezpieczeństwa. Od jakiegoś czasu firmy wprowadziły zajęcia w formie online, tak zwany e-learning. Jest to bardzo popularna i wygodna opcja dla pracodawców i pracowników. Często firmy zajmujące się szkoleniem pracowników znajdują się w innej miejscowości i szkolenie online jest wtedy najlepszą opcją.