Do czego służą badania termowizyjne?


Rozdzielnie elektryczne potrzebują kontrolnych analiz kamerą termowizyjną w celu odkrycia defektów, za sprawą których może dojść do poważnej awarii która nienaprawiona może doprowadzić do pożaru.

Czym są badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych? Po co robi się badanie rozdzielni elektrycznych?

Urządzenia poddaje się badaniom kamerą termowizyjną w celu odnalezienia miejsca w którym znajduje się usterka, pozwalają odczytać i przeanalizować stan bezpieczników, odszukać poluzowane złącza w instalacji, zlokalizować elementy osiągające zbyt dużą temperaturę.
Pomagają określić kondycje instalacji elektrycznej, wykluczając przy tym możliwość zamknięcia zakładu, ze względu na brak okresowych badań oraz jakości urządzeń. Odpowiednio przeprowadzone badania rozdzielni gwarantuje uzyskanie skrupulatnego raportu z kontroli który to stanowi możliwość negocjacji zniżki podczas zawierania umowy z zakładem ubezpieczeniowym.
Prowadzenie badania rozdzielni elektrycznej obliguje do używania kamer o minimalnej rozdzielczości 640×480 pikseli. Kilka części w rozdzielnicach posiadają bardzo małe wymiary, dlatego kontrole przeprowadzone są z różnych odległości. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie badania termowizyjnego powinna być doświadczona w swoim zawodzie, posiadająca szczegółową wiedzę na temat specyfiki działania maszyn oraz sposobu używania kamer termowizyjnych.

Ocena poziomu niebezpieczeństwa i konieczności wykonania interwencji w celu zbadania kabli elektrycznych, przekaźników i wszystkich elektromagnetycznych elementów w urządzeniu sprawdza się na podstawie tendencji wzrostowej temperatury względem temperatury znajdującej się w analizowanym urządzeniu.
Konieczność przeprowadzania kontroli i analizy urządzeń poprzez badania termowizyjne jest ściśle powiązana ze stopniem zagrożenia, zaczynając od momentu kiedy interwencja posiadacza nie jest konieczna, poprzez małe podejrzenia względem działania maszyn naprawy urządzenia wraz z najbliższą kontrolą, aż do stopnia niebezpieczeństwa który wymaga bezzwłocznej analizy i naprawy zaobserwowanej usterki.

Więcej dowiesz się na: https://termostop.pl/